Kurser & evenemang

Nästa grundkurs i Själsstärkande Hypnos startar i slutet av augusti, liksom fortsättningskursen. Mer info läggs upp under april-maj.