Kurser & evenemang

Alla kurser i certifieringsprogrammet samt utvecklingskurserna ges en gång per termin i mån av sökande. Här läggs också upp enstaka workshops och evenemang såsom gruppevent mm.

Stärk samarbetet med din själ del 1


Vad händer när ett medium och en hypnosterapeut kombinerar sina kunskaper och passioner? Det här är en kurs för dig som vill djupdyka i din egen själ och starta en riktigt intressant resa. Under 5 måndagar fördelat på 10 veckor mellan den 21 aug-16 okt så ses vi på Zoom mellan 18.00-21.00. Under 1,5 timme ägnar vi oss åt Själsstärkande Hypnos® ledd av Helen och resterande 1,5 timme åt mediala övningar under vägledning av Madelaine. Varje vecka med ett nytt tema med inriktning på själen och dess resa. Begränsat antal platser. Kostnad: 2500 kr inkl moms. För mer info och ansökningsblankett:
info@silverdragonhypnosis.com

Stärk samarbetet med din själ del 2

Stärk samarbetet med själen del 2. (även öppen för dem som inte gått del 1) Vi fortsätter att under 5 måndagar fördelat på 10 veckor mellan den 23 okt-18 dec att utforska själens resa. Vi ses på Zoom mellan 18.00-21.00. Under 1,5 timme ägnar vi oss åt Själsstärkande Hypnos® ledd av Helen och resterande 1,5 timme åt mediala övningar under vägledning av Madelaine. Varje vecka med ett nytt spännande tema som under hypnosen bjuder på resor till magiska världar och dimensioner där vi möter vårt team, andra själar och budbärare. Under de mediala övningarna knyter vi ihop temat från hypnosen med "aura läsningar". Genom övningar får du där uppleva din och mottagarens energi och hur ordlös kommunikation mellan er fungerar för just dig. All information finns lagrad i auran och genom övningarna lär du dig att "ställa in" din frekvens som gör det fullt möjligt att hämta information hos mottagaren. Genom det lär du dig mer om hur just du och din själ kommunicerar och fungerar som människa. Det här är personlig och andlig utveckling som både är intressant, effektiv och rolig. Begränsat antal platser. Kostnad: 2500 kr inkl moms. För mer info och ansökningsblankett:

info@silverdragonhypnosis.com


Grundkurs i Själsstärkande Hypnos® hösten 2023

Det här är kursen för dig som har kommit en bit i din andliga utveckling och är intresserad av att vidga ditt medvetande och lära dig tekniker som hjälper dig både privat och professionellt. Du är troligtvis en person med litet ego och stor önskan att hjälpa andra. Du har gjort grundarbetet med dig själv och känner dig redo för nästa steg som ljusarbetare. Du bör vara öppen och bekväm med tanken på reinkarnation och utomjordiskt liv och vara beredd på att göra en ordentlig resa där dina tidigare uppfattningar och trossystem kan komma att förändras.

Kanske jobbar du redan medialt, med healing, frekvensmedicin eller liknande, eller så är du bara redo och öppen att utveckla ditt multidimensionella jag. Det finns inga krav på tidigare formella utbildningar eller erfarenheter men stor vikt läggs vid personlig lämplighet och frekvens. Alla sökanden genomgår en prövning innan antagning.

Kursen är helt unik i sitt slag och kommer att ge dig nya insikter och verktyg att verkligen expandera på alla plan.

Själsstärkande Hypnos® är en dynamisk och högfrekvent metod som kombinerar beprövade metoder från bla. Dolores Cannon, Brian Weiss och Michael Newton med nya uppdaterade tekniker och kunskap som matchar människans ständigt expanderande medvetande. Jag har valt att kalla den här inriktningen för Själshypnos®

Vi går igenom teori och en mängd olika tekniker på en rad intressanta områden för att kunna genomföra en lyckad session. Varje lektion består också av ett praktiskt moment där deltagarna arbetar med varandra i par. Alla deltagare kommer att leda minst 9 hypnossessioner och vara klient 9 gånger, vilket är extremt utvecklande i sig.  

Tid: Torsdagar kl 19.00-22.00 via Zoom. 10 veckor 21 sept-30 nov (obs! Ingen lektion den 19 oktober)

Diplom utdelas efter godkänt praktiskt examensprov. Total studietid: ca 40 timmar.

Observera att för att få arbeta med och använda varumärket Själsstärkande Hypnos® och Själshypnos® krävs att man genomgått och godkänts i det ettåriga certifieringsprogrammet. Denna kurs ger inte tillräckligt med praktik och kunskap för att kunna arbeta som hypnosterapeut men öppnar upp för en enorm expansion på det personliga och andliga planet som kan leda framåt på många plan.

Kostnad: 8888 kr inkl moms. (7777 kr för bokning innan den 10 sept) Allt kursmaterial ingår. Avbetalning möjlig via Klarna

Kontakt för info och ansökningshandlingar: info@silverdragonhypnosis.com 

Innehåll i korthet:

Historik och bakgrund. Den andliga hypnosens utveckling.

Vad är hypnos och hur arbetar vi med Själsstärkande Hypnos®?

Kommunikation med kroppens visdomscenter

Fördjupningstekniker och övergångar

Hur vi hanterar blockeringar och motstånd under sessionen.

Att tala med själen

Tidigare liv regression

Kontakt med våra guider, änglar och team.

Kontakt med magiska väsen, energier och andra densiteter.

Djur som själsfränder och kraftdjur.

Kontakt med nära och kära i andevärlden.

Livet på andra planeter och resor i universum.

Praktiska tips, genomgång av script. Förberedelser, jordning och beskydd.

Att hålla frekvensen, vara i vår kraft och sätta intentioner. Klientkontakt och etik, samt intressanta samtal om alla dessa teman i en tight grupp likasinnade som lär bli dina vänner för livet. Grundkursen kan gås separat eller som en del i det 1-åriga certifieringsprogrammet


Vad tyckte kursdeltagarna? 

"Som den sökare jag är önskar jag ständigt få kunskap kring tidigare liv, livsuppgifter, speciella talanger etc. Under 2023 ledde en kedja av synkronicitet mig till kursen Själsstärkande Hypnos med Helen och i efterhand förstår jag varför. Under kursen övade vi elever på varandra vilket gjorde att man fick många timmar hypnos och många viktiga insikter. Framför allt gav det mig bekräftelser från universum vad jag bör arbeta vidare med.
Helen är en ytterst erfaren och påläst lärare som guidar sina elever med stort hjärta. Som person är hon varm, ödmjuk och trygg. Till kursen jag medverkade på hade hon handplockat oss elever utifrån vår frekvens vilket ledde till en öppen och trygg grupp samt vänner för livet. Jag kan med trygghet rekommendera alla att medverka på Helens kurser."


"Tack för en fantastisk kurs!  Den har verkligen motsvarat mina förväntningar och mycket mer än så. Helen har guidat oss på ett väldigt fint och ödmjukt sätt. Hon har delat med sig av sin otroliga visdom och jag känner att jag absolut vill fortsätta och utvecklas vidare inom detta, tillsammans med Helen. Man känner att hypnosen är så starkt förankrad i Helen och man känner sig väldigt trygg med henne. Vi har gjort fantastiska och otroligt magiska resor tillsammans och det känns som att jag bara har börjat. Det finns så otroligt mycket man kan uppleva genom Själsstärkande hypnos och för det är jag tacksam. Jag kan verkligen rekommendera denna kurs."

"Helen är en mycket engagerad lärare med stor passion för det hon gör. Kursen i själsstärkande hypnos utforskar medvetandet och man vet inte vart resan leder. Var öppen och utforska och låt dig överraskas. Släpp alla förväntningar på vad du vill uppleva och överlämna dig till den stora intelligensen och vad den vill visa dig just här och nu. Släpp alla föreställningar och önskemål på resultat. Låt universum visa vägen. Låt Helen vara din guide!

Det här är en kurs för dig som vill expandera och för dig som vill uppleva vad du är, inte vem du är."

Del 2. Fortsättningskurs i Själsstärkande Hypnos® våren 2024

Denna kurs kan gås för personlig utveckling efter godkänd grundkurs, eller som en del av det ettåriga programmet. För att få arbeta med och använda varumärket Själsstärkande Hypnos® och Själshypnos® krävs att man genomgått och godkänts i det ettåriga certifieringsprogrammet.

Tid: Tisdagar kl 19.00-22.00 via Zoom. 10 veckor mars-maj 2024. Vi varvar praktiska övningar och sessioner med teori.

Kostnad: 9999 kr inkl moms. Allt kursmaterial ingår. Avbetalning möjlig via Klarna.

Diplom utdelas efter godkänt praktiskt examensprov. Total studietid: ca 50 timmar plus egna studier.

Lite av innehållet:

Förhållningssätt till oss själva och kontakten med vårt andliga team. Övningar i att vara i och hålla vår kraft.

Vad är frekvenser, varför är de så viktiga och hur mäter vi dem?

Dialog med fysiska symptom. Kommunikation med kroppens medvetande och visdom.

Regression till barndomen. Glada barndomsminnen.

Tidigare liv regression med utökade tekniker och verktyg samt healing

Själskontrakt och healingteam

Entiteter och mörka energier

Kommunikation med själar i fosterstadiet, dementa och personer i koma

Själsgrupper och livet mellan liven

Framtida liv progression

Magiska världar och utomjordisk kontakt

Praktiska samtal om etik, tips, juridik, marknadsföring samt härliga samtal och gemenskap med gruppen.


Del 3. Certifieringskurs i Själsstärkande Hypnos®  hösten 2024

5 träffar via zoom med handledning och samtal samt egen praktik. Total studietid: ca 50 timmar. sept- dec 2024

Kostnad: 3333 kr. Avbetalning möjlig via Klarna.

Mer info kommer.
Total kostnad för det ettåriga certifieringsprogrammet: 22 200 kr.