Kurser & evenemang

Alla kurser i certifieringsprogrammet samt utvecklingskurserna ges en gång per termin i mån av sökande. Här läggs också upp enstaka workshops och evenemang såsom gruppevent mm.

Del 1. Grundkurs i Själsstärkande Hypnos® hösten 2023

Det här är kursen för dig som har kommit en bit i din andliga utveckling och är intresserad av att vidga ditt medvetande och lära dig tekniker som hjälper dig både privat och professionellt. Du är troligtvis en person med litet ego och stor önskan att hjälpa andra. Du har gjort grundarbetet med dig själv och känner dig redo för nästa steg som ljusarbetare. Du bör vara öppen och bekväm med tanken på reinkarnation och utomjordiskt liv och vara beredd på att göra en ordentlig resa där dina tidigare uppfattningar och trossystem kan komma att förändras.

Kanske jobbar du redan medialt, med healing, frekvensmedicin eller liknande, eller så är du bara redo och öppen att utveckla ditt multidimensionella jag. Det finns inga krav på tidigare formella utbildningar eller erfarenheter men stor vikt läggs vid personlig lämplighet och frekvens. Alla sökanden genomgår en prövning innan antagning.

Kursen är helt unik i sitt slag och kommer att ge dig nya insikter och verktyg att verkligen expandera på alla plan.

Själsstärkande Hypnos® är en dynamisk och  högfrekvent metod som kombinerar beprövade metoder från bla. Dolores Cannon, Brian Weiss och Michael Newton med nya uppdaterade tekniker och kunskap som matchar människans ständigt expanderande medvetande.

Vi går igenom teori och en mängd olika tekniker på en rad intressanta områden för att kunna genomföra en lyckad session. Varje lektion består också av ett praktiskt moment där deltagarna arbetar med varandra i par. Alla deltagare kommer att leda minst 9 hypnossessioner och vara klient 9 gånger, vilket är extremt utvecklande i sig.  

Tid: Torsdagar kl 19.00-22.00 via Zoom. 10 veckor 21 sept-30 nov (obs! Ingen lektion den 19 oktober)

Diplom utdelas efter godkänt praktiskt examensprov. Total studietid: ca 40 timmar. 

För att få arbeta med och använda varumärket Själsstärkande Hypnos® krävs att man genomgått och godkänts i det ettåriga certifieringsprogrammet.

Kostnad: 8888 kr inkl moms. Allt kursmaterial ingår. Avbetalning möjlig via Klarna

Kontakt för info och ansökningshandlingar: info@silverdragonhypnosis.com 

Innehåll i korthet:

Historik och bakgrund. Den andliga hypnosens utveckling.

Vad är hypnos och hur arbetar vi med Själsstärkande Hypnos®?

Kommunikation med kroppens visdomscenter

Fördjupnings tekniker och övergångar

Hur vi hanterar blockeringar och motstånd under sessionen.

Att tala med själen

Tidigare liv regression

Kontakt med våra guider, änglar och team.

Kontakt med magiska väsen, energier och andra densiteter.

Djur som själsfränder och kraftdjur.

Kontakt med nära och kära i andevärlden.

Livet på andra planeter och resor i universum.

Praktiska tips, genomgång av script. Förberedelser, jordning och beskydd.

Att hålla frekvensen, vara i vår kraft och sätta intentioner. Klientkontakt och etik, samt intressanta samtal om alla dessa teman i en tight grupp likasinnade som lär bli dina vänner för livet. 

Grundkursen kan gås separat eller som en del i det 1-åriga certifieringsprogrammet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 2. Fortsättningskurs i Själsstärkande Hypnos®  hösten 2023


Denna kurs kan gås för personlig utveckling efter godkänd grundkurs. För att få arbeta med och använda varumärket Själsstärkande Hypnos® krävs att man genomgått och godkänts i det ettåriga certifieringsprogrammet.

Tid: Tisdagar kl 19.00-22.00 via Zoom. 10 veckor 19 sept - 21 nov (eventuellt lägger vi till en lektion om behov finns och slutar 28 nov) Vi varvar praktiska övningar och sessioner med teori.

Kostnad: 9999 kr inkl moms. Allt kursmaterial ingår. Avbetalning möjlig via Klarna.

Diplom utdelas efter godkänt praktiskt examensprov. Total studietid: ca 50 timmar plus egna studier.

Lite av innehållet:

Förhållningssätt till oss själva och kontakten med vårt andliga team. Övningar i att vara i och hålla vår kraft.

Vad är frekvenser, varför är de så viktiga och hur mäter vi dem?

Dialog med ett symptom. Kommunikation med kroppens medvetande och visdom.

Regression till barndomen. Glada barndomsminnen.

Tidigare liv regression med utökade tekniker och verktyg samt healing

Själskontrakt och healingteam

Entiteter och mörka energier

Kommunikation med själar i fosterstadiet, dementa och personer i koma

Själsgrupper och livet mellan liven

Framtida liv progression

Magiska världar och utomjordisk kontakt

Praktiska samtal om etik, tips, juridik, marknadsföring samt härliga samtal och gemenskap med gruppen.

Del 3. Certifieringskurs  Själsstärkande Hypnos®

våren 2024

5 träffar via zoom med handledning och samtal samt egen praktik. Total studietid: ca 50 timmar. Jan - april 2424.

Kostnad: 3333 kr. Avbetalning möjlig via Klarna.

Mer info kommer.
Total kostnad för det ettåriga certifieringsprogrammet: 22 200 kr.