Hypnossession Tidigare liv

SEK 2,200.00

Hypnossession Past Life Regression (tidigare liv regression) via zoom eller besök hos mig i Ripsa utanför Nyköping på svenska eller engelska. Total tid inklusive samtal före och efter: 3 timmar. 
Past Life Regression via zoom or visit 3 hours.